ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Znalostný sektor (Kvartérny sektor)
Znalostný sektor označovaný z hľadiska národného hospodárstva ako kvartérny sektor ekonomiky založený na znalostiach a zahŕňa najmä vedu a výskum.

Znalostná sektor označovaný z hľadiska národného hospodárstva ako kvartérny sektor ekonomiky je založený na znalostiach a zahŕňa najmä vedu a výskum .

Niekedy sa tiež uvádza širšie poňatie kvartérnej sektore vrátane všetkých služieb založených na znalostiach a informáciách teda vzdelávanie, odvetví informačných a komunikačných technológií, poradenstvo a ďalšie.

Kvartérny sektor je založený na vysokej vzdelanosti a vyžaduje vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Znalostný sektor je rastúci predovšetkým v najvyspelejších štátoch a je hnacím motorom inovácií v ostatných sektoroch, najmä v priemyslu a službách. Znalostný sektor prináša nové trhy, vytvára nové odvetvia, produkuje inovatívne služby, produkty alebo metódy práce. Z toho dôvodu je kľúčový pre rozvoj ekonomiky štátov a celej spoločnosti.

Ďalšie sektory národného hospodárstva sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia