ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Znalostná ekonomika (Knowledge economy)
Znalostná ekonomika je označenie pre súčasné moderné ekonomické systémy vyspelých štátov, ktoré sú založené na využívaní poznatkov pre vytváranie hodnôt.

Znalostná ekonomika (anglicky Knowledge Economy) je označenie pre súčasné moderné ekonomické systémy vyspelých štátov, ktoré sú založené na využívanie znalostí alebo produktov s pokročilými technológiami pre vytváranie hodnôt - produktov či služieb. Znalostnú ekonomiku ženou dopredu myšlienky a inovácie. Znalostná ekonomika zvyšuje produktivitu práce, vytvára nové odvetvia, inovuje služby, výrobky, technológie a metódy práce.

Čo znamená znalostná ekonomika v praxi?

To znamená, že ekonomiku takých štátov tvoria služby (pozri sektor služieb) alebo iné produkty s vysokou pridanou hodnotou založenej na vedomostiach. Pomer ťažkého priemyslu alebo poľnohospodárstva je nižšia (v priemere menej ako 40%). Ekonomiky niektorých krajín sú stále založené vo veľkej väčšine na poľnohospodárstvo (tzv. Poľnohospodárska ekonomika) alebo na ťažkom priemysle (tzv. Priemyselná ekonomika).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia