ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Zmeny
Zmeny sú základnou charakteristikou života moderných organizácií.

“Trvalo úspešný môže byť len ten, kto sa prispôsobí meniacim sa podmienkam.”

Niccolò Machiavelli

Zmeny sú základnou charakteristikou života moderných organizácií. Výstižne to vyjadruje Warren Bennis: “Starý spôsob myslenia možno zhrnúť troma slovami: kontrola, poriadok a predvídateľnosť. A to bolo v poriadku v stabilnom prostredí, v ktorom ste do značnej miery mohli kontrolovať, nariaďovať a predpovedať. V dvadsiatom prvom storočí tomu ale tak nebude. Budeme svedkami stále rýchlejších zmien. A aby sa s týmito zmenami organizácie dokázali vysporiadať, budú musieť opustiť vyjazdené koľaje. Stanú sa z nich nejednoznačná a chaotická strediska pracovné aktivity. A budú plné prekvapení.”

Peter F. Drucker definuje význam zmien takto “Podnikateľská činnosť je založená na teórii ekonomiky a spoločnosti. Táto teória považuje zmenu za čosi normálneho a dokonca prospešného. A za hlavnú úlohu spoločnosti - a najmä ekonomiky - považuje úlohu robiť veci inak a nie robiť lepšie niečo, čo sa už robí. To v zásade vystihuje podstatu myšlienky, ktorú chcel pred dvesto rokmi vyjadriť Say, keď razil termín entrepreneur čiže podnikateľ. Jeho označenie bolo myslené ako programové vyhlásenie a ako vyjadrenie nekonformismu: podnikateľ narúša a borí existujúce organizačné štruktúry. Ako to formuloval Joseph Schumpeter, jeho úlohou je ‘tvorivá deštrukcia’.”

Peter F.Drucker tiež definoval koncom osemdesiatych rokov turbulenciu v podnikovom riadení, ktorá sa podľa niektorých ďalších autorov prehlbuje v súčasnosti až do chaosu. Tieto prístupy tvoria filozofiu riadenia v premenlivom prostredí a management sa stáva z veľkej časti riadením zmien. Nový spôsob riadenia je definovaný ako znalostný podnik.

Z hľadiska manažmentu je podstatná veľkosť zmeny a jej vplyv na organizáciu, jej procesy a ďalšie zdroja.

Základné typy zmien v organizácii:

  • Prevádzkové zmeny - také zmeny, ktoré nemajú zásadný vplyv na zmenu procesov a ďalších zdrojov organizácie
  • Rozvojové zmeny - také zmeny, ktoré vyvolávajú ďalšie zmeny v procesoch a zdrojoch

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia