ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Zmenka cudzie (Bill Of Exchange)
Zmenka cudzie (Bill Of Exchange) je obchodovateľný cenný papier obsahujúci písomný záväzok. Je to príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu v určený deň na určenom mieste.

Zmenka cudzie (Bill Of Exchange) je obchodovateľný cenný papier obsahujúce písomný záväzok. Zmenka je vlastne písomný doklad o finančnom záväzku.

Zmenka cudzie je príkaz vystaviteľa (Drawer) zmenky zmenečníkovi (Drawee), aby zaplatil určitú peňažnú sumu, v určitý deň na určitom mieste remitentom (PAYE) a má obvykle tieto údaje:

  • Označenie, že ide o zmenku cudziu
  • Bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu
  • Meno zmenečníka (Drawee) - toho, kto má platiť
  • Dátum splatnosti zmenky
  • Údaj miesta, kde má byť zmenka platená
  • Meno remitentom (PAYE) - toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
  • Dátum a miesto vystavenia zmenky
  • Podpis vystaviteľa (Drawer)

Využitie zmenky cudzie v praxi: Zmenka cudzie poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v stanovenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej na zmenke. Zmenka cudzie sa využíva ako zástava pre lepšiu vymáhateľnosť záväzkov či úverov, ako ručenie obchodných transakcií, môže byť súčasťou dokumentárneho akreditívu. Firmy môžu tiež zmenky cudzie používať ako krátkodobý zdroj financovania.

Zmenka cudzie (Bill of Exchange) je podobná zmenke vlastné a šekom. Na rozdiel od zmenky vlastné je prevoditeľné na tretiu osobu (pozri Rubopis)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia