ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Zložitejšie modely sociálnej komunikácie (Complex Models of Social Communication)
Interakčné poňatie chápe komunikáciu ako "ping-pong". Transakčné poňatie chápe komunikáciu ako smenu (transakciu), ako zložitú hru.

Nižšie uvedený obrázok predstavuje dva komplexnejšie prístupy k sociálnu komunikáciu, ktoré sú svojím spôsobom medzné:

  • Interakčné poňatie chápe komunikáciu ako „ping-pong“. Loptička je chvíľu na jednej strane, chvíľu na druhej strane. Každý je chvíľu hovorcom, chvíľu poslucháčom. Vzájomne sa ovplyvňujú, komunikácia je však pomerne usporiadaná.

  • Transakčné poňatie chápe komunikáciu ako smenu (transakciu), ako zložitú hru. Obaja účastníci sú zároveň hovorcami aj príjemcovi. Komunikácia sa často odohráva tak, že obaja hovoria „cez seba“. Nové oznámenie na jednej strane vyvoláva nové oznámenie a reakciu na druhej strane. A tak dokola obsah komunikácie bohatne a rozširuje sa (symbolicky naznačené špirálou).

V reálnom svete možno nájsť príklady komunikačných situácií, ktoré sa viac či menej podobajú jednému alebo druhému modelu. Tiež je možné, že sa komunikačné situácie premieňa a chvíľu sa blíži jednému, chvíľu druhému modelu.

Existujú aj ďalšie zložitejšie modely sociálnej komunikácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia