ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Životný cyklus organizácie (Organizational Lifecycle)
Životný cyklus organizácie je spôsob popisu vývoja organizácie v čase. Model popisuje vzájomný vývoj príjmov a výdavkov podniku počas priebehu cyklu. Cyklus sa skladá z piatich fáz.

Životný cyklus organizácie je spôsob popisu vývoja organizácie v čase.

Rovnako ako iné biologické či sociálne organizmy tiež organizácie vzniká, vyvíja sa a premieňa, prechádza rastom aj krízami až nakoniec zaniká. Existuje niekoľko spôsobov, ako vývoj organizácie popísať.

Jedným z najfrekventovanejších je model životného cyklu podniku, ktorého autormi sú Danny Miller a Peter Friesen. Model popisuje vzájomný vývoj príjmov a výdavkov podniku počas priebehu cyklu. Cyklus sa skladá z piatich fáz (pozri obrázok):

  • Založenie - existujú len výdavky, podnik spotrebováva investície
  • Rast - výdavky prevyšujú príjmy, podnik je v strate
  • Stabilizácia - príjmy prevyšujú výdavky, podnik je ziskový
  • Kríza - príjmy klesajú pod úroveň výdavkov, podnik sa dostáva do straty
  • Zánik - podnik nezvláda krízu, strata je neúnosná, podnikanie končí

Model je výsledkom dlhodobého štúdia mnohých podnikov, napriek tomu neplatí všeobecne. V živote dlhovekých podnikov (organizáciou) sa postupne striedajú rôzne fázy. Rad podnikov si zopakuje niekoľko cyklov a ani po dlhej dobe sa nemusí dostať do fázy zániku, naopak rad podnikov absolvuje iba jeden priebeh cyklu a zaniká. Dlhodobé udržanie organizácie v stabilizovanej fáze je hlavnou úlohou manažérov na všetkých úrovniach.

Model a jeho fázy sú podobné ako životný cyklus produktu.

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia