ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Životné prostredie
Životné prostredie je z hľadiska organizácie súčasťou jej okolitého prostredia. Životné prostredie jednak determinuje možnosti fungovania organizácie, jednak je organizáciou samo ovplyvňované.

Životné prostredie je z hľadiska organizácie súčasťou jej okolitého prostredia. Životné prostredie jednak determinuje možnosti fungovania organizácie (pôdne a geologické podmienky, hydrologické podmienky, počasie, klímu a pod), jednak je organizáciou samo ovplyvňované - viď externality.

Životné prostredie v praxi: Od dvadsiateho storočia sa intenzívne rozvíja oblasť ochrany životného prostredia, ktorá býva riešená v rámci národných i medzinárodných legislatívy. Ochrana životného prostredia tak kladie na organizácie stále väčšie požiadavky, s ktorými sa musí vyrovnávať, inak čelia jednak sankciám zo strany štátu, jednak negatívnemu vplyvu verejnej mienky. Súčasne predstavuje životné prostredie významný zdroj rizík (napríklad katastrof).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia