ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ziskovosť investícií (ROI - Return on Investment)
Rentabilita investícií (Return on Investment), zvyčajne sa používa skratka ROI, je pojem, ktorý označuje celkový zisk z investície.

Rentabilita investícií (Return on Investment), tiež produktivita investícií, rentabilita vloženého kapitálu či rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu, zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje celkový zisk z investície. Jedná sa o jeden zo základných ukazovateľov merania efektívnosti investícií, používa sa pre hodnotenie hospodárskych stredísk.

výpočet:

ROI = EBIT / (Celkové aktíva - Krátkodobé cudzie zdroje)

ROI = EAT / (Celkové aktíva - krátkodobé cudzie zdroje)

Ukazovateľ je obdobou rentability aktív (ROA), výpočet sa od nej líši menovateľom, v ktorom je len dlhodobo investovaný kapitál namiesto celkových aktív.

Ukazovateľ Rentabilita investícií v praxi: V podniku rentabilitu investícií potrebuje poznať napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia