ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Zdieľané hodnoty
Zdieľané hodnoty zodpovedajú organizačnej kultúre v užšom zmysle. Zdieľané hodnoty je pojem, pre pomenovanie hodnôt zdieľaných v organizácii väčšinou jej zamestnancov.

Zdieľané hodnoty je pojem, ktorý sa používa pre pomenovanie takých hodnôt v organizácii, ktoré sú presadzované a podporované manažmentom a sú prijímané väčšinou zamestnancov. Zdieľané hodnoty zodpovedajú organizačnej kultúre v užšom zmysle.

** Využitie zdieľaných hodnôt v praxi : Zamestnanci, ktorí sú vnútorne stotožnenie s hodnotami organizácie sami ďaleko ľahšie usmerňujú, kontrolujú a prípadne revidujú svoje správanie tak, aby bolo v súlade s týmito hodnotami . Preto je výhodné, keď je kultúra každej úspešnej organizácie postavená na **hodnotách, ktoré sú známe, zdieľané a prijímané všetkými jej pracovníkmi a žiaducim spôsobom usmerňujú ich správanie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia