ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Záujmové skupiny (Stakeholders)
Záujmové skupiny (Stakeholders) sú jedinci, skupiny či iné organizácie nejako zviazané s organizáciou. Zvyčajne zahŕňajú zákazníkmi, zamestnancami, riadenie (management), vlastníkov, dodávateľov a verejný sektor.

Záujmové skupiny (Stakeholders) sú jedinci, skupiny či iné organizácie nejako zviazané s organizáciou. Zvyčajne zahŕňajú:

Ďalej možno medzi stakeholders radiť:

  • Veriteľa
  • Partnermi (spolupracujúce spoločnosti)
  • Okolité spoločnosti (CSR - Corporate Social Responsibility)

Záujmové skupiny organizácie možno deliť na:

  • Interná - zamestnanci, management, vlastníci podieľajúce sa priamo na riadenie organizácie
  • Externé - zákazníci, vlastníci sa nepodieľajú priamo na riadenie organizácie, dodávatelia, veritelia, partneri, okolité spoločnosti - sú súčasťou okolitého prostredia organizácie

Prof. Veber používa pre popis organizácie a jej záujmových skupín nasledujúca schéma:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

  • Edward Freeman

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia