ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Zamestnanec (Employee)
Zamestnanec je človek ktorý je platený svojím zamestnávateľom za prácu.

Zamestnanec (anglicky Employee) je človek, ktorý je platený svojim zamestnávateľom za prácu. Dostáva za ňu mzdu alebo plat a odvádza dane. Bežne sa používa aj neformálne pojem pracovník. Zamestnanci vykonávajú svoju prácu na nejaké pracovnú pozíciu, sú súčasťou organizačnej štruktúry, z ktorej vyplýva ich úloha v organizácii.

Úloha zamestnancov v organizácii

Každý zamestnanec vykonáva určitú pracovnú úlohu, v zásade ide buď o bežného zamestnanca, alebo o nejakú manažérsku pozíciu (vedúci tímu, manažér, riaditeľ). Z toho sa odvíja jeho pracovná náplň, rozsah právomocí a zodpovednosťou a tiež typ pracovnej zmluvy, ktorú zamestnanec má.

Ako sa stať zamestnancom?

Zamestnanec musí byť v zamestnaneckom pomere, teda musí mať platnú pracovnú zmluvu so svojím zamestnávateľom. Zamestnancom sa môžete stať po absolvovaní prijímacieho pohovoru. Aby ste pri prijímacom hovoru uspeli, mali by ste byť na neho dobre pripravení.

Než začnete hľadať prácu, mali by ste mať v prvom rade jasno v tom, akú profesii chcete vykonávať, aké povolanie či zamestnania hľadáte. Ľudia vychádza pri voľbe svojho zamestnania zo svojich možností, zručností, schopností, kvalifikácia a tiež z ponúknete na trhu práce.

Hľadať zamestnanie začíname v okruhu svojich známych, blízkych a ďalej využívame rôzne médiá, agentúry. (Pozri Ako hľadať prácu). Akonáhle máte vyhľadané potenciálnych zamestnávateľov, je potrebné sa dôkladne pripraviť na prijímací pohovor. Obecne platí čím vyššia pozícia alebo čím zamestnanie vyžaduje viac vedomostí, tým je dôležitejšie osobné kariéra a skúsenosti, ktoré by mali byť správne zaznamenané v životopisu, ktorý môžete doplniť o motivačný list.

Ako napísať profesijný životopis

Ako napísať motivačný list

Po úspešnom absolvovaní pohovoru je potrebné, aby ste riadne preštudovali pracovnú zmluvu a oboznámili sa so svojimi právami a povinnosťami, ktoré z vášho zamestnania budú vyplývať.

Ako a kde sa hľadať zamestnanca?

Kvalitný zamestnanci sa hľadajú vždy ťažko. Ľudské zdroje, ako sa im tiež hovorí patrí medzi to najcennejšie, čo firmy majú. Najlepší spôsob, hlavne pre väčšie firmy je hľadať a motivovať tých najlepších zamestnancov vo vnútri - vyhľadávať talenty a hľadať ich najlepšie uplatnenie v rámci firmy. Ďalšou možnosťou je hľadať nových zamestnancov na trhu práce, tu máte celý rad možností:

  • Hľadať zamestnanca na odporúčanie (osobné odporúčania, odporúčania od ďalších našich zamestnancov) - najjednoduchší a mnohokrát aj najlepšia cesta, ako nájsť kvalitných ľudí
  • Využiť sociálne siete alebo internetové portály ako je (napr. Linkedin) pre hľadanie nových zamestnancov
  • Účastníci sa pracovných veľtrhov alebo iných networkingových akcií
  • Inzerovať v tlači alebo v ďalších médiách
  • Využiť personálne agentúry pre aktívne vyhľadanie zamestnancov
  • Využiť úradov práce

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • Náborar (Recruiter)

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá