ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Základný model sociálnej komunikácie (Basic Model of Social Communication)
Základný model sociálnej komunikácie vychádza z komunikačného modelu bežného v odbore infromačních a komunikačných technológií. Tento model sa ukázal natoľko vhodný, že ho sociálne psychológovia "vzali na milosť" a dodnes sa často používa ako východiskový model.

Základný model sociálne komunikácie vychádza z komunikačného modelu bežného v odbore informačných a komunikačných technológií (ICT). Tento model sa ukázal natoľko vhodný, že ho sociálne psychológovia “vzali na milosť” a dodnes sa často používa ako východiskový model.

Model chápe komunikáciu ako lineárny aktivitu takto:

  • Odosielateľ (nejako) zakóduje myšlienku
  • Myšlienka nadobúda podobu oznámenia (hovoreného, písaného, neverbálneho, grafického …)
  • Príjemca dekóduje oznámení a (nejako) ho pochopí
  • Následne poskytne odosielateľovi spätnú väzbu, či oznámenie pochopil alebo nepochopil
  • Bohužiaľ ako odosielateľ, tak oznámenie (prenos) aj príjemca sú vystavení šumu, ktorý oznámenie viac či menej zahmlieva

Cez užitočnosť uvedeného modelu postupne vznikli zložitejšie a zároveň menej technické modely komunikácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia