ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Zahraničný obchod
Zahraničný obchod (tiež medzinárodný obchod) je obchod, ktorý sa uskutočňuje cez hranice jednotlivých krajín alebo štátmi.

Zahraničný obchod (tiež medzinárodný obchod) je obchod, ktorý sa uskutočňuje cez hranice jednotlivých krajín alebo štáty. Obchod sa uskutočňuje medzi importérom a exportérom. Predmetom zahraničného obchodu sú výrobky (tovar), služby alebo práva (napr. autorské práva, licencie). Medzinárodný obchod postupne nadobúdal významu súčasne s procesom rastúcou globalizácie.

Ako prebieha zahraničný obchod v praxi?

Obchodné spoločnosti realizujú zahraničný obchod buď s vlastnými výrobky, službami alebo právami, alebo ho uskutočňujú s produktmi tretích strán len ako sprostredkovatelia obchodu (trade companies). Každá spoločnosť, ktorá chce medzinárodný obchod realizovať, musí rešpektovať medzinárodne platné dohody a legislatívu štátov, na ktorých území sa obchod odohráva. Štáty chránia alebo podporujú svoje trhy rôznymi legislatívnymi nástrojmi. (Clá, antidumpingové opatrenia a pod.)

Ak vstupuje obchodná spoločnosť na trh, spravidla najprv vykoná prípravné operácie, ako sú rôzne situačné analýzy, analýzy trhu, analýzy konkurencie, analýza legislatívnych podmienok trhu, analýza a vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a ďalšie. K tomu využívajú špecializované firmy alebo spolupracujú s obchodnými komorami či vládnymi organizáciami na podporu exportu. Pre samotnú realizáciu musí byť firma pripravená na zmluvné zabezpečenie s druhou stranou (kúpna zmluva, zmluva o spolupráci atď.), Na rôzne legislatívne opatrenia (napr. Zabezpečenie dokumentov a obchodných dokladov či certifikátov), ​​financovanie obchodu a jeho zabezpečenie a poistenie. Spoločnosti zaoberajúce sa obchodom s produktmi a s tovarom musí riešiť dopravu a logistiku z miesta výroby až na miesto určenia. V rámci zahraničného obchodu existuje mnoho rizík, ktoré sú obvykle vyššie ako pri obchodovaní na domácom trhu.

Zahraničný obchod vyžaduje dôkladnú znalosť legislatívy, práva a miestnych podmienok a zvyklostí. Mnoho spoločností preto využíva služby špecializovaných firiem - či v oblasti logistiky, špedície alebo právneho zaistenia, platieb či poistenie.

  • Prípravné činnosti zahraničného obchodu - analýza trhov, analýza konkurencie, analýza potreby dovozov, situačné analýza, technologický prieskum, legislatívne prieskum, cenový prieskum, vyhľadanie dodávateľov, vytvorenie dopytu, hodnotenia ponúk
  • Dovozné a vývozné operácie - spísanie kúpnej zmluvy, prevzatie tovaru, zaplatenie tovaru, zabezpečenie medzinárodných platieb, zabezpečenie rizík, zabezpečenie logistiky a dopravy, doručenie dokladov a tovaru
  • Poistenie rizík v medzinárodnom obchode
  • Logistika v medzinárodnom obchode
  • Platobné inštrumenty v medzinárodnom obchode - medzinárodné platby
  • Zmluvy v medzinárodnom obchode

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia