ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)
WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), zvyčajne sa neprekladá a označuje sa len skrátene BPEL je štandard alebo jazyk pre automatizáciu biznis procesov.

WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), zvyčajne sa neprekladá a označuje sa len skrátene BPEL je štandard alebo jazyk pre ** automatizáciu **business procesov. Jedná sa v podstate o jeden z programovacích jazykov, ktorý je zameraný na to, aby v ňom bolo možné popísať ľubovoľný proces.

BPEL je založený na jazyku XML a definuje model a prostriedky pre opis správania procesu a umožňuje vykonávanie jednotlivých procesov, ktoré sa skladajú z volaní webových služieb čo sa označuje ako tzv orchestrácia služieb. Jazyk BPEL bol vyvinutý firmami Microsoft a IBM, a bol štandardizovaný konzorciom OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Historicky vzniklo hneď niekoľko jazykov použitých na popis obchodných procesov. WSFL od IBM, XLANG od Microsoftu, BPML a BPMS podporované spoločnosťami JBoss a Intalio Inc. Nakoniec bol za spolupráce niekoľkých veľkých spoločností definovaný jazyk ** BPEL4WS *, ktorý bol podaný organizácii OASIS k štandardizácii. Tak vznikol v roku 2004 štandard WS-BPEL (názov lepšie zapadá do rodiny WS- štandardov), ktorý je dnes už vo verzii 2.0.

Využitie jazyka BPEL v praxi: Jazyk BPEL sa výborne hodí k jednoznačnému popisu procesov, podľa ktorého možno procesy následne strojovo vykonávať. BPEL umožňuje organizáciám automatizáciu ich procesov (tzv. orchestráciu služieb). Jazyk BPEL umožňuje popísať priebeh a správanie business procesov ako postupnosť aktivít, vrátane ich rozvetvenia, ktoré sa v procese vykonávajú, pričom tieto aktivity sú reprezentované webovými službami (WS).

Medzi základné vlastnosti patrí najmä princípy štruktúrovaného programovania (podmienky, cykly atď), možnosť ošetrenia chýb, podpora dlho trvajúcich procesov apod. Nedostatkom jazyka BPEL je absencia štandardné grafické reprezentácie. K tomuto účelu sa mnohokrát využíva notácie BPMN, avšak mapovanie medzi týmito dvoma jazykmi je jednoznačné. BPEL sa stal v posledných rokoch významným štandardom, ktorý pomáha využívať SOA nielen na úrovni informatiky, teda IT architektmi, ale aj na úrovni procesov organizácie. Proces v poňatí štandardu WS-BPEL opisuje postupnosť a podmienok volania služieb v servisne orientovanej architektúre (SOA) známe aj ako tzv orchestrácie služieb.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia