ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Workflow model
Workflow model popisuje všetky dôležité informácie na to, aby mohlo workflow prebiehať, teda najmä procesy, dokumenty, účastníkov procesu, ich oprávnenia a podobne.

Workflow model popisuje všetky dôležité informácie na to, aby mohlo workflow prebiehať. Popisuje logiku toku dokumentov alebo informácií. Takýto model potrebuje workflow aplikácie k tomu, workflow mohlo fungovať - ​​aby aplikácia mohla správne reagovať. Inými slovami je to popísaný proces toku práce - typicky schvaľovanie niečoho, v ktorom musí byť popísané všetko podstatné pre to, aby mohol automaticky prebehnúť.

Čo workflow model obsahuje?

Kľúčové informácie pre beh procesu, teda najmä:

  • Procesy a ich jednotlivé kroky alebo činnosti
  • Dokumenty, ktoré sa zúčastňujú workflow
  • Účastníkmi procesu - teda ľudí alebo stroje, ktoré rozhodujú alebo s dokumentmi nejako pracujú
  • Oprávnenia a pravidlá rozhodovania
  • Zastupovanie ľudí - v prípadne neprítomnosti, kto daného človeka zastupuje, aby sa workflow nezastavilo

Z čoho sa workflow model tvorí a ako vyzerá?

Vstupom pre workflow model je kompetenčný model organizácie, organizačná štruktúra a vnútorné predpisy a popisy procesov. Niekedy firmy robia samostatnú analýzu procesov, aby mohol byť workflow model správne stanovený. Dôležité je, aby podklady obsahovali všetky podstatné informácie, najmä oprávnenie (zodpovednosti, právomoci) a ich zástupnosti v prípade neprítomnosti.

Workflow model potom má podobu procesu - modelu procesu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.09.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia