ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Webový marketingový mix 4S (Web Marketing Mix 4S)
Model webového marketingového mixu 4S vypracoval Efthymios Constantinides ako rámec pre riadenie marketingových aktivít realizovaných prostredníctvom internetu.

Webový marketingový mix 4S (Web Marketing Mix 4S) je alternatívou k marketingovým mixom 4P a 4C. Tento model marketingového mixu vypracoval Efthymios Constantinides ako rámec pre riadenie marketingových aktivít realizovaných prostredníctvom internetu, nazávané ako internetový marketing.

Jednotlivé “S” znamenajú:

 • Scope (stratégia) - zahŕňa strategické činnosti - previazanie internetových aktivít organizácie s jej marketingovou stratégiou, analýzu trhu, stanovenie cieľov a úloh stránok organizácie, vymedzenie potenciálnych zákazníkov a analýzu ich kúpneho správania na webe
 • Site (stránky) - webové stránky sú dnes často hlavným spôsobom komunikácia (často i predaja) medzi organizáciou a jej zákazníkmi, pre návrh úspešných stránok je teda kľúčové zistiť:
  • Aké sú očakávania zákazníka voči stránkam?
  • Prečo by mal chcieť stránky používať?
  • Prečo by sa mal chcieť na stránky vracať?
 • Synergy (synergia) - ide o zabezpečenie synergia troch kľúčových komponentov:
  • Integrace Front Office - prepojenie internetových aktivít s ostatnými marketingovými aktivitami organizácie (jednotnú formu komunikácie, identické symboly, logá, jednotný branding)
  • Integrace Back Office - previazanie internetových aktivít s ostatnými procesy vo vnútri organizácie a so súvisiacimi IT infraštruktúrou a službami
  • Integrace s externými partnery - prepojenie stránok organizácie so stránkami a IT službami tretích strán
 • System (systémy) - zahŕňa správu a prevádzka všetkého technologického zázemia webových stránok (hardware, softvér, sieťová infraštruktúra a súvisiace IT služby - administrácia webových stránok, platobný systém, sledovanie návštevnosti webu)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

 • Efthymios Constantinides

Súvisiace služby a produkty:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia