ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je WBS (Work Breakdown Structure)
WBS (Work Breakdown Structure), jedná sa o jednoduchú analytickú techniku​​, ktorej cieľom je rozložiť projekt na jednotlivé činnosti až do takej úrovne podrobnosti, aby k nim bolo možné priradiť zodpovednosti, prácnosť a časový horizont.

WBS (Work Breakdown Structure), prekladá sa ako rozpad, rozpis práce alebo ako osnova rozpisu práce, často sa používa skratka WBS. Ide o jednoduchú analytickú techniku​​, ktorej cieľom je rozložiť projekt na jednotlivé činnosti až do takej úrovne podrobnosti, aby k nim bolo možné priradiť zodpovednosti, prácnosť a časový horizont.

Využitie WBS v praxi: Štruktúra činností môže byť podľa zložitosti a rozsahu projektu rôzne štruktúrovaná a zložitá - pre malé projekty môže mať podobu jednoduchého zoznamu činností, pre veľmi zložité projekty môže tvoriť viacstupňovú štruktúru skupinových činností do ucelených blokov či balíčkov a to tak, aby bol výpočet konečných činností (aktivít, krokov) čo najviac prehľadný. Konečná úroveň rozpadu sa v praxi riadi jednoduchým pravidlom - projektový manažér musí byť schopný činnosti naplánovať a riadiť. Jednotlivé činnosti môžu byť podľa potreby číslované. WBS sa používa pre naplnenie aktivít v Gantt diagram pri plánovania projektu. WBS väčšinou spracováva projektový manažér vždy pred začiatkom realizácie projekte.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia