ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vzdelávanie
Vzdelávanie je proces uvedomelého a aktívneho získavania, odovzdávanie, sprostredkovanie a utváranie sústavy vedomostí, zručností a vedomostí človeka. Vzdelávanie je spojené s aktívnou prácou lektora, učiteľa alebo nejakého technického prostriedku (napr. e-learning) voči človeku, ktorý sa vzdeláva a chce spravidla dosiahnuť nejakého stupňa vzdelania.

Vzdelávanie je proces uvedomelého a aktívneho získavania, odovzdávanie, sprostredkovanie a utváranie sústavy vedomostí, schopností a zručností človeka. Vzdelávanie je spojené s aktívnou prácou lektora, učiteľa alebo nejakého technického prostriedku (napr. e-learning) voči človeku, ktorý sa vzdeláva a chce spravidla dosiahnuť nejakého stupňa vzdelania.

Vzdelávanie prebieha spravidla nejakú organizovanú formou (škola, vzdelávacie inštitúcie, lektor) a jeho výsledkom je stupeň vzdelania.

Využitie vzdelávanie v praxi: Organizácie využívajú vzdelávanie pracovníkov pre zvyšovanie ich kompetencií, zručností, skúseností a vedomostí. Organizácia môže disponovať vlastnými lektormi a zabezpečovať si tak čiastočne vzdelávanie sama, avšak väčšinu vzdelávanie zabezpečujú organizácie pomocou služieb niektorej zo vzdelávacích inštitúcií zo sektoru vzdelávania. Vzdelávanie pracovníkov a rozvoj ich kvalifikácie patrí medzi základné úlohy manažérov, celková koordinácie vzdelávanie v organizácii je spravidla zastrešená personálnym riaditeľom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia