ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vysoká škola
Vysoká škola je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské (terciárne) vzdelanie v rôznych predmetoch a odboroch. Vysoká škola je najvyšší stupeň školského vzdelávania a má právo udeľovať akademické tituly.

Vysoká škola je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské (terciárne) vzdelanie v rôznych predmetoch a odboroch. Vysoká škola je najvyšší stupeň školského vzdelávania a má právo udeľovať akademické tituly. Vysoké školy univerzitného typu majú nad rámec vzdelávania tiež vedecké, výskumné a tvorivé aktivity a nazývajú sa vo väčšine štátov ako univerzity. Bežná vysoká škola je zameraná len na výučbu a vzdelávanie. Vysoké školy poskytujú spravidla dva stupne terciárneho vzdelávania:

  • Prvý stupeň univerzitného vzdelania (ISCED 5)
  • Druhý stupeň terciárneho vzdelania (ISCED 6) - nie všetky vysoké školy môžu vyučovať postgraduálne štúdium

Štatút vysokej školy je spravidla tiež daný legislatívou príslušného štátu. Vysoké školy môžu byť súkromné ​​aj štátne (súčasť verejného sektora).

Vysokoškolské vzdelanie v praxi: Organizácia pre vybrané pracovné miesta a profesie požadujú dosiahnutie prvej či druhej stupňa terciárneho vzdelanie ako súčasť kvalifikačných požiadaviek na uchádzača.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace vedné odbory:

Súvisiace odvetvia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá