ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Výrobné koncepcia
Výrobná koncepcia patrí medzi najstaršie podnikateľské koncepcie, objavila sa začiatkom 20. storočia v USA. Podľa nej spotrebitelia preferujú lacné a ľahko dostupné výrobky dostupné na nenasýtenom trhu.

Výrobná koncepcia patrí medzi najstaršie podnikateľské koncepcie, objavila sa začiatkom 20. storočia v USA. Podľa nej spotrebitelia preferujú lacné a ľahko dostupné výrobky dostupné na nenasýtenom trhu.

Základom koncepcie je dôraz na nízke výrobné náklady, vysokú efektívnosť výroby a masovú produkciu (veľký objem výroby) - jednoducho povedané veľké množstvo čo najlacnejšieho zboží.

Výrobná koncepcia sa z hľadiska marketingového mixu sústredí na jeho cenovú zložku (kontraktačné mix).

Výrobná koncepcia v praxi: Podnik volí výrobnú koncepciu vtedy, ak najlepšie zodpovedá jeho produktom, stratégii, existujúcej konkurencii aj očakávaním zákazníkov. V opačnom prípade volí iný marketingový koncept.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia