ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Výroba a priemysel (sekundárny sektor)
Sektor výroby a priemyslu, označovaný ako sekundárny sektor, niekedy tiež ako spracovateľský alebo výrobný sektor, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú suroviny na výrobky alebo tovar. Do sekundárneho sektora patrí druhotné spracovanie surovín, výroba potravinárskych výrobkov, textilný priemysel a priemyselná výroba.

Sektor výroby a priemyslu, označovaný ako sekundárny sektor, niekedy tiež ako spracovateľský alebo výrobný sektor, zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorá premieňajú suroviny na výrobky alebo tovar. Do sekundárneho sektora patrí druhotné spracovanie surovín, výroba potravinárskych výrobkov, textilný priemysel a priemyselná výroba.

Ďalšie sektory národného hospodárstva sú:

Sekundárny sektor býva často členený na ťažký priemysel a ľahký priemysel. Každý podnik, organizácia alebo profesijné skupina, komora či cech môže mať navyše vlastnú klasifikáciu.

Sekundárny sektor tvorí podstatnú časť HDP, vytvára hodnoty (výrobky) a je motorom ekonomického rastu a je kľúčový pre všetky rozvinuté ekonomiky, hoci trendom v najrozvinutejších krajinách je prevládajúci terciálny sektor.

Základný zoznam odvetví výroby a priemyslu, teda sekundárneho sektora je nasledovné:

 • Strojárenstvo
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Chemický priemysel
 • Energetický priemysel (podľa niektorých zdrojov na pomedzí terciárneho sektora)
 • Hutnícky priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Sklársky priemysel
 • Textilný a odevný priemysel
 • Spotrebný priemysel (všetko spotrebný tovar)

Každá krajina má pomer jednotlivých odvetví priemyslu iný, podľa miestnych podmienok a priemyselných tradícií. Pre podrobnejšie členenie sekundárneho sektora do jednotlivých odvetví a na jednotlivé ekonomickej aktivity sa používajú rôzne klasifikácie ľudskej činnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

 • Automobilový priemysel
 • Biotechnologia (Biotechnology)
 • Hutnícky priemysel
 • Chemický priemysel
 • Letecký priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Priemysel robotiky
predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

Komentáre



Do diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia