ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Výplatné pomer (Payout Ratio)
Výplatný pomer (Payout Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, aký veľký podiel vytvoreného čistého zisku po zdanení je vyplatený akcionárom a aká veľká časť je použitá na reinvestície.

Výplatný pomer (Payout Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, aký veľký podiel vytvoreného čistého zisku po zdanení je vyplatený akcionárom a aká veľká časť je použitá na reinvestície.

Výpočet:

Výplatný pomer = Dividenda na akciu / Čistý zisk na akciu (EPS)

Využitie výplatného pomer v praxi: Ukazovateľ vypovedá o dividendovej politike firmy, je jedným zo strategických rozhodnutí jej manažmentu. Ďalej je vstupom do ďalších ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia