ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Výkaz ziskov a strát (Income statement)
Výkaz ziskov a strát (Income statement), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje výkaz zachytávajúci vzťahy meni výnosmi podniku za určité obdobie a nákladmi potrebnými na ich vytvorenie.

Výkaz ziskov a strát (Income statement) označovaný tiež ako výsledovka, je pojem, ktorý označuje finančný výkaz zachytávajúci vzťahy medzi výnosy podniku za určité obdobie a náklady potrebnými na ich vytvorenie. Výkaz informuje o tom, ako úspešný podnik v sledovanom období bol, akého dosiahol hospodárskeho výsledku.

Pretože výnosy sú súhrnom peňažných prostriedkov, ktoré podnik získa zo všetkých svojich činností, a náklady znamenajú vyjadrenie peňažnej hodnoty účelne vynaložené v danom období k získaniu výnosov, výsledný čistý zisk zobrazuje účtovný stav, nie skutočné hotovostné toky.

Použitie výsledovky v praxi: Výsledovka s rozvahou as doplňujúce prílohou tvoria ročnú závierku. Podniky s majetkovou zúčastňuje (20%) v inej spoločnosti zostavujú tzv konsolidovanú účtovnú závierku.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia