ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Výdavky budúcich období (Accrued Expenses)
Výdavky budúcich období sú krátkodobé cudzie zdroje - výdavky, u ktorých je známe, že sa uskutoční v budúcnosti, ale zatiaľ k nim ešte neexistuje faktúra alebo iný daňový doklad.

Výdavky budúcich období (Accrued Expenses) sú krátkodobé cudzie zdroje - výdavky, u ktorých je známe, že sa uskutoční v budúcnosti, ale zatiaľ k nim ešte neexistuje faktúra alebo iný daňový doklad. Preto ich výšku odhadujeme.

Výdavky budúcich období v praxi: Tieto výdavky vznikajú z dôvodov akruálneho princípu v účtovníctve. Ako výdavky budúcich období môžu byť účtované len sumy, ktoré sa opakujú pravidelne, teda také, u ktorých dokážeme odhadnúť ich výšku v budúcom obdobie na základe platieb z obdobia predchádzajúcich.

Medzi výdavky budúcich období typicky patrí:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia