ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Výber pracovníkov
Zmyslom výberu pracovníkov je zvoliť pre danú pozíciu aj pre organizáciu pravdepodobne najvhodnejšieho kandidáta.

Výber pracovníkov je pojem, ktorý označuje jednu z personálnych činností. Zmyslom výberu je zvoliť pre danú pozíciu (pracovné miesto) i pre organizáciu (spolupracovníci, organizačná kultúra apod.) pravdepodobne najvhodnejšieho kandidáta.

Výber pracovníkov tesne nadväzuje na získavania pracovníkov a je dôležitou súčasťou staffingu.

Výber zvyčajne prebieha v dvoch kolách - v predbežnom a vyhodnocovacím. V predbežnom kole sa definuje, alebo aktualizuje príslušné pracovné miesto, definujú sa kvalifikačné a osobností predpoklady a špecifikujú sa požiadavky na vzdelanie, kvalifikáciu, dĺžku praxe atď.

Vo vyhodnocovacím kole sa skúmajú dokumenty predložené uchádzačom, vedú sa pohovory (napr. predbežný a výberový), testujú sa uchádzači (napr. psychologicky, alebo formou assessment centrá alebo testom pracovnej spôsobilosti), skúmajú sa referencie a nakoniec dochádza k vlastnému rozhodnutiu o výbere a informovanie uchádzačov o ňom.

Pri výbere treba počítať so skutočnosťou, že výber je obojstranná aktivita a vykonávať všetky kroky tak, aby nedošlo k zbytočnému odstrašeniu kvalitných uchádzačov.

Výber pracovníkov zvyčajne vykonáva výberová komisia, v ktorej býva minimálne zastúpený bezprostredne nadriadený pre danú pozíciu a zástupca personálneho útvaru.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia