ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vroomova teórie očakávania (Vroom's Expectancy Theory)
Vroomova teória očakávania, niekedy tiež len Teória dôvery patrí medzi teórie zaoberajúce sa motiváciou ľudí. Je založená na tom, že motiváciu človeka v jeho budúcom ovplyvňuje jeho vnútorné očakávania a to v troch elementoch: valencie, Instrumentality a expectancy.

Vroomova teórie očakávania, niekedy tiež iba Teória očakávania patrí medzi teória zaoberajúca sa motiváciou ľudí. Teóriu očakávania zverejnil americký profesor Victor Vroom v roku 1968. Je založená na tom, že motiváciu človeka v jeho budúcom ovplyvňuje jeho vnútorné očakávania a to v troch elementoch:

  • Valence - presvedčenie o atraktívnosti cieľa
  • Instrumentality - presvedčenie o dosiahnuteľnosti odmeny
  • Expectancy - presvedčenie o reálnosti dosiahnutia ciel

To znamená, že pracovník musí nielen vnútorne veriť v cieľ samotný, v schopnosť ciele dosiahnuť, ale aj tomu, že za dosiahnutie cieľa dostanú očakávanú odmenu.

Využitie teórie očakávania v praxi: Vroomova teória potrieb je širší a netýka sa len riadenie organizácií, ale všeobecne rokovania a motivácia ľudí. Je založená na poznaní, že každý človek prispôsobuje svoje pracovné úsilie podľa svojho subjektívneho presvedčenia o dosiahnuteľnosti a atraktívnosti ciele, teda toho ako si odpovie na nasledujúce otázky:

  1. Je pre mňa cieľ atraktívna?
  2. Je pravdepodobné, že úloha splním?
  3. Je pravdepodobné, že za splnenú úlohu dostanem odmenu, ktorá zodpovedá mojim očakávaniam?

  Manažér by preto mal pri komunikácii pamätať na všetky uvedené faktory motivácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia