ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je VRIO analýza
VRIO Analýza je analytická technika, ktorá pre každý typ zdroja posudzuje dimenzie hodnotenia pre vlastnú organizáciu i pre konkurentov. VRIO je akronym z počiatočných písmen anglických názvov dimenzií: Hodnota (value), Vzácnosť (rareness), napodobiteľnosť (Imitability) a Organizácia (Organization).

VRIO analýzu vyvinul Jay B. Barney ako spôsob hodnotenia zdrojov organizácie, ktoré delia nasledovne:

Ide analytickú techniku, ktorá pre každý typ zdroja posudzuje nasledujúce otázky (dimenzie hodnotenie) pre vlastnú organizáciu i pre konkurentov. VRIO je akronym z počiatočných písmen anglických názvov dimenzií:

  • Hodnota (Value) - Ako je zdroj nákladný a ako ľahké je ho získať na trhu (nákup, nájom, zapožičanie …)?
  • Vzácnosť (Rareness) - Ako je zdroj vzácny, resp. obmedzený?
  • Napodobiteľnosť (Imitability) - Ako zložité je zdroj napodobniť?
  • Organizácia (Organization), resp. usporiadanie - Podporuje súčasné usporiadanie, využiteľnosť zdroje?

Využitie VRIO analýzy v praxi: Hodnotenie zdrojov podľa VRIO sa používa pre zhodnotenie situácie organizácie (podniku), jej zdrojov a prípadného konkurenčného potenciálu alebo potenciálu zlepšenia v danej oblasti alebo pre daný zdroj. Takéto hodnotenie potom slúži napríklad pre strategické riadenie rozvoja v jednotlivých oblastiach alebo napríklad pre rozhodovanie o výhodnosti externého alebo interného zaistenia procesov a služieb (napr. rozhodnutie o outsourcingu).

V praxi sa tiež VRIO analýza používa v kombinácii s inými analytickými technikami, ktoré pomáhajú manažmentu organizácie oceniť podnikové zdroje v detailnejšom pohľade. Pre finančné zdroje existuje celý rad detailných finančných ukazovateľov, ktoré hodnotia finančnú situáciu alebo výkonnosť podniku z rôznych pohľadov. Rovnako tak pre ľudské zdroje, majetok či informácie existujú ďalšie podrobné ukazovatele ich výkonnosti, efektívnosti alebo kvality. Výhodou analýzy VRIO je jej jednoduchosť a prehľadnosť.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

  • Jay B. Barney

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia