ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vodopádový model (Waterfall)
Vodopádový model je prístup k vývoju alebo na riadenie projektu, ktorý predpokladá vopred jasne daný plán projektu.

Vodopádový model (niekedy tiež vodopádový prístup) je prístup k vývoju alebo na riadenie projektu, ktorý predpokladá vopred jasne daný plán, teda sekvenčné postup od analýzy.

Názov vychádza z prirovnanie postupnosti jednotlivých fáz projektu k pretekaniu vody vodopádom. Prvýkrát ho publikoval Winston W. Royce v roku 1970 a to pomocou siedmich základných fáz:

  • Systémové požiadavky (System requirements)
  • Softvérové ​​požiadavky (Software requirements)
  • Analýza (Analysis)
  • Návrh programu (Program design)
  • Implementácia (Coding)
  • Testovanie (Testing)
  • Prevádzka (Operations)

Vodopádový model v praxi: vodopádový prístup kladie dôraz na plánovanie, termíny a časový rozvrh prác. Počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavanie postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie, čo je pre niektoré projekty nutné. Tento postup je vlastne “klasický prístup” k riadeniu projektov, ktorý sa drží plánu projektu. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác. Pre ich naplánovanie sa často používa Ganttov diagram. Úlohou manažéra projektu je potom dodržať stanovený postup, čas a rozpočet (pozri magický trojuholník projektového riadenia).

Vodopádový model je v protiklade voči tzv. Agilným prístupom, ktoré sú naopak vhodnejšie pre vývojové projekty, ktoré potrebujú veľkú mieru inovácií a upresňovanie v priebehu vývoja.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia