ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vnútorné výnosové percento (IRR - Internal Rate of Return)
Vnútorné výnosové percento (Economic Rate of Return), zvyčajne sa používa skratka IRR, udáva relatívny výnos (rentabilitu), ktorú projekt počas svojho životného cyklu poskytuje.

Vnútorné výnosové percento (Internal Rate of Return), zvyčajne sa používa skratka IRR, je ukazovateľ pre relatívny výnos (rentabilitu), ktorý projekt počas svojho životného cyklu poskytuje.

Výpočet:

kde:

IRR … vnútorné výnosové percento

CFtpeňažné toky v jednotlivých rokoch

n … doba životnosti projektu

Číselne je rovná diskontnej sadzbe, pri ktorej je NPV rovná nule. Pri investíciách s dobou životnosti presahujúcej dva roky sa počíta použitím iteračných metód či metódou pokusov a omylov (k výpočtu možno využiť tabuľkové kalkulátory, napr MS Excel).

Investícia je podľa tohto kritéria prijateľná, ak je IRR väčšia než diskontná sadzba alebo WACC. Čím vyššia je IRR, tým vyššia je návratnosť investície

IRR je možné použiť iba v prípade investícií s konvenčnými peňažnými tokmi, kedy znamienko u finančných tokov v jednotlivých obdobiach sa zmení iba raz. U nekonvenčných peňažných tokov, kedy dochádza k zmene znamienka u finančných tokov v jednotlivých obdobiach niekoľkokrát, môže nadobúdať IRR viac hodnôt. V prípade, že máme samá kladná cash flow (napr. získame dotáciu na počiatočnú investíciu), nemusí IRR vôbec existovať.

Vnútorné výnosové percento v praxi: V podniku ho využíva napríklad CFO (Chief Financial Officer, finančný riaditeľ) pri hodnoteniu efektívnosti investície. Kritérium je vhodné používať ako doplnkové.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia