ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vnímanie (Perception)
Vnímanie je pojem PSY. Ide o zber informácií vo From podnetov z okolitého prostredia prostredníctvom zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, kinestézie, nocicepcia a propriorecepce) a ich transformáciu prostredníctvom príslušných častí CNS (najmä zmyslová centrá) do vyšších oblastí psychiky (najmä vedomie alebo nevedomie ).

Vnímanie (Perception) je pojem označujúci zber informácií vo forme podnetov z okolitého prostredia prostredníctvom zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, kinestézie, nocicepcia a propriorecepce) a ich transformáciu prostredníctvom príslušných častí CNS (najmä príslušná zmyslová centra) do vyšších poschodí psychiky (najmä vedomie alebo nevedomie).

Vnímanie nie je obyčajný príjem informácií, ale zahŕňa aj ich zložité spracovanie, transformáciu a modifikáciu na vyšších úrovniach psychiky (resp. činnosti CNS). Napríklad vnímanie môže súvisieť pomerne tesne s postoji, ktorými je ovplyvnené. Vnímanie úzko súvisí tiež s pozornosťou.

Poznámka: Kinestézie je vnímanie pohybu a rovnováhy tela, nocicepcia je vnímanie bolesti a propriorecepce je vnímanie polohy tela a napätie svalů.

Vnímanie je jedným z kľúčových tém kognitívnej psychológie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia