ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Vlastník spoločnosti
Vlastník (vlastník organizácie, majiteľ podniku) je pojem používaný pre označenie osoby (alebo skupiny osôb) ktorá vložila do organizácie základné imanie, a má tým zvrchované právo nad organizáciou a jej majetkom.

Vlastník (vlastník organizácie, vlastník podniku) je pojem používaný pre označenie osoby (alebo skupiny osôb) ktorá vložila do organizácie základný kapitál, a má tým zvrchované právo nad organizáciou a jej majetkom. Počet a štruktúra vlastníkov sa odvíja od typu organizácie a platných právnych predpisov štátu, kde organizácia funguje. Vlastník má právo na zisk a nesie celková rizika.

U malých organizácií (podnikov) spravidla platí, že vlastník zároveň vykonáva všetky funkcie managementu. Avšak to nie je pravidlom a vlastník si na riadenie organizácie môže najmú management. V prípade stredných a väčších organizácií, kedy riadenie nie je možné vykonávať jednou osobou je tento prenos riadenia neodvratný.

Vlastník potom riadi organizáciu pomocou svojich strategických zámerov, najmä vízie a strategických cieľov. Tie potom realizujú manažéri.

Pri veľkom počte vlastníkov (napríklad akcionárov) dochádza k atomizácii strategických názorov a ich efektívneho prenášanie na management organizácie a dochádza k výraznejšiemu oddeleniu vlastnícke funkcie a manažérske funkcie. Čím viac vlastníkov tým je oddelenie silnejší a vplyv čiastkových akcionárov je slabšia. Napríklad u akciových spoločností je strategická funkcia vlastníka prenesená na štatutárne orgány.

V prípade verejnej správy je vlastníkom štát. Pre organizácie vo verejnom sektore nemusí byť vždy vlastníkom stáť, ale vlastníci môžu byť rôzni.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia