ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vlastné imanie (Equity)
Vlastné imanie (Equity) - tiež vlastný kapitál - je kapitál, ktorý patrí majiteľovi (majiteľom). Je hlavným nositeľom podnikateľského rizika. Jeho podiel na celkovom imanie je ukazovateľom finančnej istoty podniku.

Vlastný kapitál je rozdelený do niekoľkých položiek:

  • Základný kapitál - tvorený peňažnými aj nepeňažnými vklady spoločníkov do podniku. Vo spoločnostiach s ručením obmedzeným a v akciových spoločnostiach sa vytvára povinne a jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. U akciových spoločností vzniká vydaním (emisií) akcií. Zvýšenie základného imania je možné zabezpečiť novými peňažnými aj nepeňažnými vklady spoločníkov, získaním nového spoločníka (napr. Vstupom súkromného investora), príp. vydaním alebo navýšením hodnoty akcií. Zníženie vlastného imania možno vykonať len do výšky základného imania.
  • Kapitálové fondy - kapitál, ktorý podnik získal z vonka (nejde ale o cudzí kapitál), predovšetkým sem patrí emisné ážio (príplatok, rozdiel medzi dosiahnutou predajnou cenou akcií a cenou nominálnej pri emisii akcií)
  • Fondy zo zisku - fondy tvorené interne zo zisku, patria sem rezervný fond (zákonne predpísaný), príp. ostatné fondy (danej stanovami spoločnosti).
  • Nerozdelený zisk - časť zisku po odvode daní, ktorá sa nerozdeľuje majiteľom, ale slúži k ďalšiemu podnikania. Nerozdelený zisk sa potom prideľuje rôznym rezervným fondom. Nemusí byť tvorený peňažnými prostriedkami.

K čomu je v praxi základný kapitál?

V rámci finančnej štruktúry podniku je nutné posudzovať a analyzovať najmä reláciu medzi vlastným a cudzím kapitálom. K tomu slúži ukazovatele zadlženosti. Dostatočné množstvo vlastného kapitálu pre podnikanie budí dojem spoľahlivého a silného partnera. Pre majoritného vlastníka je navyše riadenie takéhoto podniku jednoduchšie. Za určitých okolností je teda využitie vlastného kapitálu pre podnikanie lacnejšie (ak vlastníci nenárokujú vysoký zisk). V takejto situácii naopak môže byť lacnejšie použitie cudzieho kapitálu a to aj z dôvodov daňovej optimalizácie (odpočítaní úrokov od základu dane).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia