ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vlastná zmenka (Promissory Note)
Vlastná zmenka je obchodovateľný cenný papier obsahujúci písomný záväzok. Vlastná zmenka predstavuje vlastný sľub dlžníka zaplatiť. Na rozdiel od zmenky cudzie, u ktorej dlžník prikazuje zaplatiť tretej osobe.

Zmenka vlastné (anglicky Promissory Note) je obchodovateľný cenný papier obsahujúce písomný záväzok. Zmenka vlastné predstavuje vlastný sľub dlžníka zaplatiť. Na rozdiel od zmenky cudzie, u ktorej dlžník prikazuje zaplatiť tretej osobe. Jedná sa o najjednoduchší typ zmenky - iba medzi dvoma subjektmi.

Zmenka vlastné je sľub vystaviteľa - dlžníka (Drawer) zmenky, že zaplatí zmenkovú sumu remitentom (PAYE) a má obvykle tieto údaje:

  • Označenie, že ide o zmenku vlastnú
  • Bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu
  • Dátum splatnosti zmenky
  • Údaj miesta, kde má byť zmenka platená
  • Meno remitentom (PAYE) - toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
  • Dátum a miesto vystavenia zmenky
  • Podpis vystaviteľa (Drawer)

Pozn: Zmenka nemusí byť na predpísanom formulári, nezáleží na veľkosti papiera, ak zmenka obsahuje tieto náležitosti, stáva sa platnou aj keby bola spísaná na baliacom papieru.

Na čo a ako sa využíva zmenka cudzie v praxi?

Zmenka vlastné poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v stanovenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej na zmenke. Je ideálny pre zaistenie pre menšie pôžičky. Využíva sa v praxi ako zástava či zaistenia pre lepšiu vymáhateľnosť záväzkov či úverov, ako ručenie obchodných transakcií.

Zmenka vlastné je podobná zmenke cudzej (Bill Of Exchange) a šekom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.09.2016

Komentáre



Do diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia