ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vertikálne analýza
Metóda Vertikálna analýza je založená na percentuálnom rozboru finančných výkazov, vyčísľuje % podiel položiek na celku.

Metóda Vertikálna analýza, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je založená na percentuálnom rozboru finančných výkazov, vyčísľuje percentuálny podiel položiek na celku. Príkladom je vyčíslenie podielu jednotlivých položiek majetku na celkových aktívach, podiel jednotlivých položiek kapitálu na celkových pasívach. Opäť je vhodné pracovať s dlhšou časovou radom.

Metóda Vertikálne analýzy patrí do Analýzy extenzívnych (absolútnych) ukazovateľov.

Využitie metódy Vertikálna analýza v praxi: V podniku ju využíva napr CFO (Chief Financial officer, finančný riaditeľ) pri hodnotení efektívnosti investície. Metódu možno použiť aj pre medzipodnikové porovnanie (pri rovnakom odbore podnikania).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia