ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Veriteľ (Creditor)
Veriteľ (creditor) - je subjekt, ktorý poskytuje inému subjektu (dlžníkovi) plnenia (tým môžu byť peniaze, konkrétnu vec, právo na užívanie, alebo čokoľvek iné).

Veriteľ (creditor) - je subjekt, ktorý poskytuje inému subjektu (dlžníkovi) plnenia (tým môžu byť peniaze, konkrétnu vec, právo na užívanie, alebo čokoľvek iné). Veriteľ má pohľadávku voči dlžníkom, dlžník má dlh voči veriteľovi. Veriteľom môže byť fyzická aj právnická osoba.

Vzťah medzi veriteľom a dlžníkom rieši zmluva. Nadobudnutím účinnosti zmluvy vzniká záväzok dlžníka voči veriteľovi. Zmluva obvykle obsahuje predmet zmluvy, dátum splatnosti a vo väčšine prípadov tiež aj sankcie voči dlžníkovi, ak do doby splatnosti záväzok nesplatí. Týmito sankciami môže byť navýšenie dlžnej čiastky o pokutu (prirážku) za neskoré splatenie (úrok z omeškania) alebo nevyhovenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Označenie veriteľ vzišlo zo skutočnosti, že si požičiava osoba verila, že jej dlžník dlžnú sumu splatí.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia