ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Verejná správa
Verejná správa je správa verejných vecí v rámci spoločnosti organizovanej do podoby štátu. Ide o výkon verejnej moci v štáte, ktorou disponuje v prvom rade sám stáť a ďalej ďalšie subjekty povereného jej výkonom.

Verejná správa je jadrom verejného sektora, je to správa verejných vecí v rámci spoločnosti organizovanej do podoby štátu. Ide o výkon verejnej moci v štáte, ktorou disponuje v prvom rade sám stáť a ďalej ďalšie subjekty poverené jej výkonom.

Verejná moc sa teda delí na moc štátnu, ktorú vykonáva štátna správa a na ostatnú (zostávajúci) verejnú moc, ktorú vykonávajú subjekty odlišné od štátu.

Pojem verejná správa má dva významy:

  • Organizačné poňatie - ide o orgány verejnej správy, ich organizačné členenie a vzájomné vzťahy
  • Funkčné poňatie - ide o výkon verejnej správy, najmä formou výkonu podzákonné a narizovaci moci

Verejná správa sa delí na:

  • Štátnu správu - je vykonávaná orgánmi štátu
  • Samosprávu - je vykonávaná samosprávnymi orgánmi, delia sa na:
    • Územnú samosprávu - vykonávajú jej samosprávne územné celky
    • Profesijnú a záujmovú samosprávu - vykonávajú jej profesijné a záujmové orgány (napr. komory či zväzy)

V súvislosti s verejným sektorom používa ekonomická teória pojem verejné statky. Verejné statky sú jedným z charakteristických produktov verejnej správy, resp. verejného sektora. Avšak nie všetky verejné služby sú verejnými statkami.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia