ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Venture kapitál, rizikový kapitál (Venture Capital)
Venture kapitál (Venture Capital) niekedy sa označuje ako rozvojový kapitál alebo rizikový a rozvojový kapitál, je označenie pre kapitál investovaný do výstavby podnikov, teda kapitál investovaný do založenia podniku, rozbehu podniku (start-up) a ďalšieho rozvoja podniku na základe kvalitného podnikateľského plánu .

Venture kapitál (Venture Capital), niekedy sa označuje ako rozvojový kapitál alebo rizikový kapitál, je označenie pre kapitál investovaný do výstavby podnikov, teda kapitál investovaný do založenia podniku, rozbehu podniku (start-up) a ďalšieho rozvoja podniku na základe kvalitného a reálneho podnikateľského plánu. Venture kapitál teda predstavuje stredne až dlhodobé investície do začínajúcich alebo nerozvinutých podnikov. Venture kapitál sa typicky využíva na:

  • Financovanie raných štádií podnikania (napríklad výskum trhu, vývoj produktu alebo služby, vytvorenie podnikateľského plánu, založenie firmy)
  • Financovanie rozvoja produktov (napríklad marketing, rozjazd komerčného predaja)
  • Financovanie rastu na urýchlenie expanzie podniku (napríklad zvýšenie produkčnej kapacity, vstup na nové trhy, navýšenie pracovného kapitálu)

Venture Capital je súčasťou investícií typu private equity. Ide teda o súkromný kapitál, ktorý môže nový alebo začínajúci podnik použiť pre ako jednu z možností financovania svojich aktivít, pokiaľ nemá dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôže či nechce získať zdroje iným spôsobom na kapitálovom alebo peňažnom trhu a zároveň má potenciál k rastu.

Ako využiť venture kapitál v praxi?

Získanie finančných zdrojov prostredníctvom Venture kapitálu využívajú zvyčajne začínajúce malé či stredné podniky pre financovanie začiatku svojho podnikaní (obvykle rozvoja, rozvojových projektov) alebo ako jeden z nástrojov rozšírenie svojho pracovného kapitálu pri nedostatku vlastných a úverových zdrojov. Pre podniky sa jedná o jednu z možností financovania zvyčajne inovatívnych projektov s potenciálom rýchleho rastu. Venture kapitál sa zvyčajne do podniku vkladá prostredníctvom základného imania a Venture kapitál spoločnosť okrem tohto kapitálu prináša vedomosti a odbornú pomoc začínajúcemu podniku pri rozvoji (tzv. chytré peniaze). Tá môže mať dokonca aj formu aktívnej účasti skúsených ľudí z Venture Capital spoločnosti v manažmentu podniku alebo pomoc pri rozšírení obchodných kontaktov. Venture kapitál patrí medzi viac rizikové, investor teda očakáva veľkú návratnosť vloženého kapitálu (20-30%).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá