ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Vedomosti
Vedomosti predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Zvyčajne sa delia na tacitné a explicitné.

„Tou najväčšou výzvou stojaci pred manažérmi v rozvinutých krajinách je zvýšenie produktivity ľudí pracujúcich so znalosťami a zaisťujúcich služby.“

Peter Ferdinand Drucker

Vedomosti sú pojmom, ktorý označuje jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu.

Ikujiro Nonaka a Hirotaka Takeuchi vytvorili nasledujúce klasifikáciu vedomostí, ktorá je jednou z najpoužívanejších:

  • Explicitné znalosti - môžu byť vyjadrené vo formálnom jazyku, ľahko sa odovzdávajú druhým, ľahko sa spracovávajú pomocou informačných a komunikačných technológií a sú držané v databázach (zhruba sa dajú stotožniť s organizačným kapitálom)
  • Tacitné znalosti - osobné znalosti zahrnuté v individuálnej skúsenosti obsahujúce nehmotné faktory ako sú osobné presvedčenie, náhľady a hodnotové systémy, sú ťažko vyjadriteľné formálnym jazykom (ťažko neznamená, že ich nie je možné vyjadriť), predtým než sú vyjadrené, musí byť prevedené do podoby slov, modelov a čísel (zhruba sa dajú stotožniť s ľudským kapitálom a čiastočne aj so sociálnym kapitálom)

Oblasťou riadenia zameranú na vedomosti je riadenie znalostí.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia