ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Vedenie a komunikovanie (Leadership & Communication)
Vedenie (leadership) je jednou zo základných manažérskych funkcií (aktivít) vo všetkých ich novších koncepciách. Koncept vedenie kladie dôraz na úlohu manažéra vo vedení ľudí. Oproti tradičným prístupom riadenia je vedenie založené na stanovenie vízie a zapájaní ľudí pomocou motivovanie vrátane používania splnomocnenia a podobných metód, pre ktoré je charakteristická väčšia právomoc aj zodpovednosť pracovníkov.

“Riadenie znamená robiť veci správne, vedenie znamená robiť správne veci.”

Peter F. Drucker

Koncept leadershipu kladie dôraz na úlohu manažéra vo vedení ľudí. Oproti tradičným prístupom riadenia je vedenie založené na stanovenie vízie a zapájaní ľudí pomocou motivovanie vrátane používania splnomocnenia a podobných metód, pre ktoré je charakteristická väčšia právomoc i zodpovednosť pracovníkov.

Vedenie (leadership) je jednou zo základných manažérskych činností v modernom poňatí managementu (teorieticky sa tým zaoberajú napr Koontz & Weihrich).

Využitie vedenie v praxi: V praxi to znamená dôraz na vedúcu úlohu manažéra, ktorý je v poňatí leadershipu predovšetkým iniciátorom, motivátorom, podnecovateľom a inšpirátorom. Ide o schopnosť získavať druhé pre hodnoty, víziu a ciele organizácie a pre usmerňovanie ich správania v smere stratégia organizácie.

Kľúčové vedné odbory pre vedenie a komunikovania sú najmä psychológia, sociálna psychológia a sociológia.

Metódy vedenia a komunikovania sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia