ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je VDA 6.1
VDA 6.1 je nemecká odborová norma automobilového priemyslu, ktorá definuje požiadavky na systémy manažérstva kvality v tomto odvetví.

VDA 6.1 je nemecká odborová norma automobilového priemyslu, ktorá definuje požiadavky na systémy manažmentu akosti v tomto odvetví.

Normu VDA 6.1 vydáva VDA QMC (Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie), ktorá jej spracováva a distribuuje. Norma VDA 6.1, podobne ako QS 9000 obsahuje úplné znenie normy ISO 9001 Systém manažmentu kvality, ktoré dopĺňa o ďalšie požiadavky automobilového priemyslu, najmä požiadavky na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovanie výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a požiadavky na neustále zlepšovanie .

Praktické využitie normy VDA 6.1: Norma VDA 6.1 slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v automobilovom priemysle. Zavedenie normy pomáha neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka. Norma VDA 6.1, podobne ako ostatné technické normy definuje nepodkročitelný štandard, vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizáciách najmä nemeckého automobilového priemyslu. Výsledkom je certifikát VDA 6.1. Normou sa musia následne riadiť aj celý dodávateľský reťazec.

Táto nemecká norma je postupne nahradzovaná celosvetovou normou ISO/TS 16949 Manažment kvality v automobilovom priemysle (The Automotive quality management system).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia