ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Value Stream Mapping (VSM)
Value Stream Mapping (VSM), v preklade mapovanie toku hodnôt alebo analýza hodnotového reťazca, niekedy sa používa tiež výraz Value Stram Analysis, je analytická technika, ktorá je jednou zo základných techník filozofie Lean. Technika Value Stream Mapping slúži pre mapovanie hodnotového toku (value chain) vo výrobných aj administratívnych procesoch.

Value Stream Mapping (VSM), v preklade mapovania toku hodnôt alebo analýza hodnotového reťazca, niekedy sa používa tiež výraz Value Stream Analysis, je analytická technika, ​​ktorá je jednou zo základných techník filozofie Lean. Technika Value Stream Mapping slúži pre mapovanie hodnotového toku (value chain) vo výrobných aj administratívnych procesoch. Využíva grafického zobrazenia toku hodnoty (vizualizácia toku hodnoty), ktorý môže byť finančná, materiálový, informačné alebo iný a pomáha hlbšiemu pochopeniu celého toku výrobných procesov, ktoré prechádza cez celú organizáciu a jeho nadväzností na systém riadenia organizácie , plánovania a požiadavky zákazníka.

Praktické využitie Value Stream Mapping: VSM ako podrobná vizualizácie procesov umožní manažmentu identifikovať príčiny zbytočného plytvanie zdrojov (času, ľudskej práce, materiálnych, informačných či finančných zdrojov). Techniku ​​Value Stream Mapping používajú pracovníci, ktorí majú zodpovednosť za zlepšovanie procesov alebo riadenia kvality v organizácii. Mapovanie hodnotových tokov pomáha odhaliť možné straty, úzke miesta, ​​slabé stránky a dôvody neefektívnych tokov kdekoľvek v organizácii. Je možné ju aplikovať na celú organizáciu alebo len na jej určitú časť, pričom možno využiť mapu procesov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia