ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úžitok (Utility)
Úžitok (Utility) je pojem používaný v ekonómii na označenie subjektívny pocit uspokojenia spotrebiteľa plynúce zo spotreby statkov. Každý racionálne uvažujúci spotrebiteľ či zákazník sa snaží svoj ​​úžitok maximalizovať a na druhej strane minimalizovať svoje výdavky (alebo náklady) vzťahujúce sa k úžitku.

Úžitok (Utility) je pojem používaný v ekonómii, kde označuje subjektívny pocit uspokojenia spotrebiteľa plynúci zo spotreby statkov. Každý racionálne uvažujúci Spotrebiteľ alebo zákazník sa snaží svoj úžitok maximalizovať a na druhej strane minimalizovať svoje výdavky (alebo náklady) vzťahujúce sa k úžitku.

V manažmente pojem úžitok úzko súvisí s pojmom prínos, ktorý sa používa pre vyjadrenie miery úžitku as ním spojených nákladov. Úžitok je hodnotený subjektom (užívateľom, organizáciou, podnikom), ktorý ho musí zhodnotiť voči svojej potrebe a voči nákladom, ktoré boli vynaložené na jeho dosiahnutie. Pre posudzovanie prínosov, respektíve miery úžitku, možno využiť rôzne metódy dopadových analýz.

Pre posúdenie návratnosti vložených finančných zdrojov (nákladov) možno využiť rôzne metódy:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia