ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Územná a miestna samospráva (Local Government)
Územná samospráva je súčasťou verejnej správy. Zahŕňa samosprávu vykonávanú územno samosprávnymi celkami

Územná a miestna samospráva (anglicky Local Government) je súčasťou verejnej správy.

Zahŕňa samosprávu vykonávanú územno samosprávnymi celkami. V Českej republike existujú dve úrovne územnej samosprávy:

  • Základná územno samosprávne celky (obce) - verejnoprávne korporácie, ktoré majú vlastný majetok a hospodári s vlastným rozpočtom. Vystupujú vlastným menom v právnych vzťahoch a nesú zodpovednosť plynúce z týchto vzťahov. Obcí sa rozumejú tiež městys, mesto a štatutárne mesto (hlavné mesto Praha je zároveň krajom). Územne je ich pôsobnosť obmedzená na územie obce, ktoré je tvorené jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami.
  • Vyššia územno samosprávne celky (kraje) - verejnoprávne korporácie, ktoré majú vlastný majetok a hospodári s vlastným rozpoč. Vystupujú vlastným menom v právnych vzťahoch a nesú zodpovednosť plynúce z týchto vzťahov. V Českej republike existuje štrnásť krajov. Územne je ich pôsobnosť obmedzená na území kraja, ktoré je určené výpočtom území obcí patriacich do kraja.

V súvislosti s územnou samosprávou používa ekonomická teória pojem verejné statky. Verejné statky sú jedným z charakteristikcých produktov územnej samosprávy. Avšak nie všetky verejné služby sú verejnými statkami.

Podrobnosti o územných samosprávach, ktoré možno nájsť v týchto právnych predpisoch:

  • Zákon č. 1/1993 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  • Zákon č.128 / 2000 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.129 / 2000 Zb., O krajoch, v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.131 / 2000 Zb. O hlavnom meste Prahe, v znení neskorších predpisov

Súvisiace pojmy a metódy:

  • Centrálna, ústredná vláda (Central government)
  • e-Government
  • Vláda

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia