ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úrovne riadenia a typy managementu
Úrovne riadenia delí konanie v organizácii podľa rozsahu zodpovednosti, rozhodovania a dĺžky plánovacieho horizontu na vrcholovej, stredné a základné riadenie.

Úrovne riadenia (tiež úrovne alebo typy managementu) delí riadenia v organizácii podľa rozsahu zodpovednosti, rozhodovanie a dĺžky plánovacieho horizonte. Delí sa na tri základné vrstvy a to:

  • Vrcholová úroveň riadenia, top management, označuje sa ako strategická úroveň. Pozostáva zo zástupcov vlastníkov, a najvyšších manažérov organizácie, ako je riaditeľ spoločnosti a ďalšie vrcholoví manažéri (tzv C-level). Jeho úlohou je plánovanie, rozhodovanie a riadenie v dlhodobom horizonte, zhruba 2 až 5 rokov. Vytvára strategické plány a celkovo koordinujú organizáciu. Táto úroveň riadenia sa označuje aj ako strategické riadenie.

  • Stredná úroveň riadenia, middle management, označuje sa ako taktická úroveň. Tvorí ju manažéri strednej línie, čo sú zvyčajne manažéri zodpovední za väčších organizačných jednotiek alebo určitej oblasti, ktorá ide naprieč organizáciou. Typicky manažér kvality, manažér financií a podobne. Ich úlohou je plánovanie, rozhodovanie a riadenie v strednodobom horizonte, zhruba mesiace až 2 roky. Táto úroveň riadenia sa označuje aj ako taktické riadenie. Stredná úroveň riadenia v malých a stredných firmách je zvyčajne vykonávaná vrcholovým manažmentom.

  • Základná úroveň riadenia, lower management, management prvej línie, označuje sa tiež ako operatívny úroveň. Tvorí ju predáci, majstri, projektovej manažéri, a manažéri s úzkym rozsahom zodpovednosti. Ich úlohou je plánovanie, rozhodovanie a riadenie v krátkodobom horizonte, zhruba na úrovni týždňov až jedného roka. Táto úroveň riadenia sa označuje aj ako operatívne riadenie.

Úrovne riadenia v praxi: Ide skôr o teoretické rozdelení úrovní riadenia. V praxi sa málokedy stretneme s podobným ostrým rozdelením, respektíve hranice medzi jednotlivými vrstvami nie sú pevné a ostré. Skôr sa jedná o vymedzenie rozsahu zodpovednosti jednotlivých konkrétnych manažérov a rozsah ich plánovacieho obdobia a zvereného rozpočtu.

U malých organizácií a firiem do 15 ľudí je zvyčajne iba jedna úroveň riadenia, ktorá zahŕňa úlohy všetkých troch spomínaných vrstiev. S rastom organizácia počet úrovní riadenia rastie a dochádza k oddeľovaniu zodpovednosťou jednotlivých manažérov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá