ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úroková miera (sadzba)
Úroková miera (sadzba) je jeden zo základných atribútov úveru a vyjadruje navýšenie zapožičané čiastky za stanovené obdobie v percentách.

Úroková miera (Interest rate), niekedy sa používa označenie úroková sadzba, je jeden zo základných atribútov úveru a vyjadruje navýšenie zapožičané čiastky za stanovené obdobie v percentách. Úroková miera sa môže vzťahovať na rôzne časové obdobia, ale väčšinou sa uvádza ročná. Pri požičiavaní je však možné úrokovú mieru určiť aj fixne (napr. u zmeniek).

Na úrokovú mieru má vplyv niekoľko faktorov:

  • Čistá úroková miera plynúce z ľudskej preferencie terajšej spotreby pred neskoršej
  • Riziková prémia - čím vyššie je riziko nesplatenia úveru, tým viac bude veriteľ od dlžníka požadovať ako kompenzáciu
  • Inflácia, ​​presnejšie očakávaná inflácia - kedykoľvek veriteľ predpokladá, že kúpna sila peňazí klesá nejakou mierou v uvažovanom období, bude žiadať od dlžníka vyššiu sumu, aby túto stratu nahradil (nominálne viac je reálne rovnako)
  • Kurzové riziko - pri poskytnutí úveru zahraničnému subjektu
  • Úroková miera, za ktorú centrálna banka požičiava prostriedky komerčným bankovým domom

Úroková miera nezahŕňa ďalšie súvisiace poplatky na poskytnutie úveru.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia