ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úrok (Interest)
Úrok (Interest) je pojem, pod ktorým sa rozumie zmluvne stanovená odmena za požičanie peňažných prostriedkov veriteľa dlžníkovi.

Úrok (anglicky Interest) je pojem, pod ktorým sa rozumie zmluvne stanovená odmena za požičanie peňažných prostriedkov veriteľa dlžníkovi, tj odmena za poskytnutie úveru. Vo väčšine prípadov je úrokom peňažná čiastka, ktorá spolu s ostatnými náklady na poskytnutie úveru tvoria celkové náklady úveru. Hodnota úroku sa môže líšiť v závislosti na dĺžke trvania úveru alebo na jeho výšku. Veľkosť úroku sa vyjadruje pomocou pojmu úroková miera.

Zvyčajne je úrok, ktorým bude uložený kapitál úročený, uvádzaný v absolútnej sume.

Výpočet úroku:

Ak je doba úročenia v rokoch:

Úrok = (istina × sadzba × čas) / 100

  • Jistina - Kapitál, z ktorého je úrok počítaný
  • Sazba - Úroková sadzba (v percentách za rok)
  • Čas - Dĺžka úročenie (v rokoch)

Ak je doba úročenie v mesiacoch:

Úrok = (istina × sadzba × čas) / 100 × 360

  • Jistina - Kapitál, z ktorého je úrok počítaný
  • Sazba - Úroková sadzba (v percentách za rok)
  • Čas - Dĺžka úročenie v dňoch

Existuje niekoľko spôsobov výpočtu, ktoré sa líšia v hodnote veličiny čas:

  • Nemecký spôsob - uvažuje konštantný počet dní - 30 pre všetky mesiace v roku
  • Francúzsky spôsob - uvažuje presný počet dní v mesiaci
  • Anglický spôsob - uvažuje presný počet dní v mesiaci, ale rok uvažuje s dĺžkou 365 dní

Po výpočte úroku je ešte potrebné uvažovať aj s daňou z príjmu.

K čomu je úrok v praxi?

Úrok sa používa pre vyjadrenie finančného objemu, ktorý dlžník zaplatí veriteľmi za poskytnutie úveru nad rámec istiny. Nemožno však zabúdať na ďalšie náklady spojené so správou úveru.

Požičiavanie na príliš vysoký úrok sa nazýva úžera.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia