ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Univerzita
Univerzita je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské (terciárne) vzdelanie v rôznych predmetoch a odboroch. Univerzita (ako typ vysokej školy) je najvyšší stupeň školského vzdelávania a má právo udeľovať akademické tituly.

Univerzita je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vysokoškolské (terciárne) vzdelanie v rôznych predmetoch a odboroch. Univerzita (ako typ vysokej školy) je najvyšší stupeň školského vzdelávania a má právo udeľovať akademické tituly. Univerzita poskytuje spravidla dva stupne terciárneho vzdelávania:

  • Prvý stupeň univerzitného vzdelania (ISCED 5)
  • Druhý stupeň terciárneho vzdelania (ISCED 6)

Naprieč jednotlivými štátmi neexistuje jednoznačná definícia, ktoré vysoké školy majú štatút univerzity. Vo väčšine štátov platí, že univerzita má druhý stupeň terciárneho vzdelávania (ISCED6, postgraduálne, doktorandské) a nad rámec vzdelávania tiež vedecky, bádateľské, výskumné a tvorivé aktivity. Štatút univerzity je spravidla tiež daný legislatívou príslušného štátu. Univerzity môžu byť súkromné ​​aj štátne (súčasť verejného sektora).

Univerzitné vzdelanie v praxi: Organizácie pre vybrané pracovné miesta a profesie požadujú dosiahnutie prvého či druhého stupňa terciárneho vzdelania ako súčasť kvalifikačných požiadaviek na uchádzača.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace vedné odbory:

Súvisiace odvetvia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá