ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je UML (Unified Modeling Language)
Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií.

UML (Unified Modeling Language), neprekladá sa, používa sa skratka UML.

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk (notácie) pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. UML bol pôvodne vytvorený firmou Rational Software (teraz súčasť firmy IBM) v spolupráci s ďalšími partnermi. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).

Využitie UML v praxi: UML zjednodušuje a podporuje proces vývoja softvéru pomocou štandardných vizuálnych modelov. UML nepredstavuje metodiku, ako analyzovať a navrhovať informačné systémy a aplikácie. Všeobecne štandard UML umožňuje popisovať biznis procesy, funkcie systému, dátové modely a komponenty. Jazyk je založený na objektovo orientovanom prístupe k analýze a návrhu a je tiež vhodný pre tvorbu rozsiahlych a komplexných informačných systémov.

Štandard UML 2.0 sa skladá zo štyroch častí:

 • UML 2.0 superstructure - definuje syntax jazyka (jednotlivé diagramy)
 • UML 2.0 Infrastructure - definuje sémantiku jazyka (význam jednotlivých diagramov), jedná sa o metamodel, na ktorom je jazyk UML založený
 • UML 2.0 Object Constraint Language (OCL) - predstavuje jazyk pre špecifikáciu rôznych obmedzení v jednotlivých diagramoch
 • UML 2.0 Diagram Interchange - predstavuje špecifikáciu formátov a štruktúr pre výmenu modelov medzi rôznymi nástrojmi

Výpočet diagramov štandardu UML 2.0:

 • Štruktúrne diagramy:
  • Diagram tried (Class Diagram)
  • Diagram objektov (Object Diagram)
  • Diagram komponentov (Component Diagram)
  • Diagram zložených štruktúr (Composite Structure Diagram)
  • Diagram nasadenia (Deployment Diagram)
  • Diagram balíčkov (Package Diagram)
 • Diagramy správania:
  • Diagram prípadov použitia (Use Case Diagram)
  • Diagram aktivít (Activity Diagram)
  • Stavový diagram (State Machine Diagram)
 • Diagramy interakcie:
  • Sekvenčný diagram (Sequence Diagram)
  • Diagram komunikácie (Communication Diagram)
  • Diagram prehľadu interakcií (Interaction Overview Diagram)
  • Diagram časovania (Timing Diagram)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia