ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úloha v pracovných skupinách (Roles in Working Groups)
Úloha v pracovných skupinách je pojem sociálnej psychológie a personalistiky. Ide o rôzne pracovné úlohy, ktoré zastávajú členovia pracovných skupín. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymedzili celkovo dvadsať päť rolí v troch skupinách.

Úloha v pracovných skupinách (Work Group Role) je pojem označujúci rôzne pracovné úlohy, ktoré zastávajú členovia pracovných skupín. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymedzili celkovo dvadsať sedem rolí v troch skupinách (čiastočne použité vo verzii podľa Nicky Hayesovej):

 • Role zamerané na úlohu (dvanásť rolí):

  • Iniciátor - prichádza s novými nápadmi, ktoré sa vzťahujú k problému alebo jeho riešenie
  • Hľadač informácií - kladie dôraz na fakty a informácie od ostatných
  • Hľadač názorov - vyzýva na vyjadrenie postojov a pocitov okolo diskutovaných myšlienok
  • Poskytovateľ informácií - poskytuje potrebné informácie na základe svojich znalostí a skúseností 
  • Poskytovateľ názorov - vyjadruje postoje, pocity a hodnotové súdy k diskutovaným myšlienkam
  • Spracovateľ - objasňuje a rozpracováva názory predložené ostatnými
  • Koordinátor - integruje informácie prichádzajúce zo skupiny
  • Kormidelník - usmerňuje diskusiu a vracia jej k téme, keď sa skupina odchýli
  • Hodnotiaci kritik - používa štandardy na hodnotenie výsledkov skupiny
  • Hybatel - povzbudzuje skupinu, aby konala
  • Procedurálny technik - stará sa o rutinné úlohy, ako napríklad zabezpečenie materiálu a zásob
  • Zapisovateľ - zaznamenáva aktivity skupiny a poznámky zo schôdzí
 • Role zamerané na budovanie a udržiavanie skupiny (sedem rolí):

  • Povzbuzovatel - povzbudzuje ostatných, aby sa zapojili
  • Mediátor - pokúša sa riešiť konflikty medzi členmi skupiny
  • Hľadač kompromisov - ponúka členom, ktorí sú v konflikte, obojstranne prijateľné riešenia
  • Strážný - reguluje komunikáciu tak, aby sa všetci mohli vyjadriť
  • Normovač - určuje štandardy a termíny skupinových aktivít
  • Pozorovateľ - objektívne komentuje atmosféru a interakcie v skupine
  • Stúpenec - prijíma myšlienky ostatných a drží sa väčšiny
 • Role zamerané na seba (osem rolí):

  • Agresor - snaží sa presadiť tým, že napáda ostatné
  • Brzdič - pokúša sa brzdiť aktivity skupiny a odmieta ísť so skupinou
  • Hľadač uznania - pokúša sa vyzdvihovať vlastné úspechy, aby získal pozornosť
  • Spovedník - využíva skupinu k vysporiadanie s osobnými problémami
  • Playboy - vtipkuje a odvádza pozornosť od úlohy
  • Vládca - snaží sa skupinu ovládnuť
  • Hľadač pomoci - snaží sa vyvolať súcit vyjadrovaním vlastnej neistoty alebo neschopnosti
  • Obhajca zvláštnych záujmov - donekonečna presadzuje irelevantné témy

Kľúčovým faktom vo vzťahu k uvedenému modelu je, že úlohy nepredstavujú osobnostné typy. Ide iba o možnej vzorca správania členov tímu v rôznych situáciách a takto treba model vnímať - napríklad niekto sa môže krátkodobo správať ako agresor (napríklad vplyvom únavy a stresu), ale dlhodobo môže úspešne a nekonfliktne zastávať úlohu mediátora .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia