ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ukazovatele trhovej hodnoty - kapitálového trhu (Market Value Ratios)
Ukazovatele trhovej hodnoty vyjadrujú, ako trh hodnotí minulú činnosť podniku a budúci výhľad. Dôležité sú predovšetkým pre súčasné a budúce investorov a ukazuje im, akú návratnosť môžu očakávať od vložených prostriedkov.

Ukazovatele trhovej hodnoty - ukazovatele kapitálového trhu (Market Value Ratios) vyjadrujú, ako trh hodnotí minulú činnosť podniku a budúci výhľad. Dôležité sú predovšetkým pre súčasné a budúce investormi a ukazuje im, akú návratnosť (prostredníctvom dividend alebo rastom ceny akcií) môžu očakávať od vložených prostriedkov. Do ukazovateľov sa premietajú rôzne stránky hospodárenia podniku (rentabilita, likvidita, finančná stabilita, aktivita). Počítajú sa iba pre podniky s verejne obchodovateľnými cennými papiermi.

V praxi sa najčastejšie používajú nasledujúce ukazovatele:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia